Thẩm định giá trị tài sản

Một số khách hàng thẩm định giá tiêu biểu:

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

Cty LD Yasaka Sài Gòn Nha Trang

Khánh Hoà

Văn Phòng B – Nhà Khách Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Quang Minh

TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu xây dựng (COTEC);

TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Phước

Bình Phước

Công ty TNHH MTV Công Trình giao thông Sài Gòn

TP. Hồ Chí Minh

Khu du lịch Bản Đôn - Công ty TNHH MTV Cao Su Đăk Lăk

Đắk Lắk

Công ty Cấp Thoát Nước tỉnh Đăk Nông

Đắk Nông

Công ty Công trình Đô thị Tây Ninh

Tây Ninh

Công ty Cổ phần Sở hữu Công nghiệp Investip

TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Sông Đà 8

Hà Nội

Khách hàng tiêu biểu