Kiểm toán BC QT CT xây dựng

Dịch vụ Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư Công trình xây dựng

Khác với dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính, việc thực hiện dịch vụ kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình cần áp dụng các thủ tục kiểm toán đặc thù, vừa đảm bảo các nguyên tắc và chuẩn mực kiểm toán, vừa phải đáp ứng được yêu cầu quản lý công tác đầu tư xây dựng của các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

Căn cứ các văn bản pháp qui của Nhà nước ban hành về quản lý đầu tư XDCB, chuẩn mực kiểm toán số 1000, Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 về hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư, Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 về Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành của Bộ Tài chính và các văn bản pháp lý khác có liên quan cùng các hồ sơ, tài liệu của dự án do Chủ đầu tư cung cấp, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An thực hiện công việc kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo các nội dung sau:

 1. Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án;
 2. Kiểm tra nguồn vốn đầu tư;
 3. Kiểm tra giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành;
 4. Kiểm tra giá trị khối lượng thiết bị hoàn thành;
 5. Kiểm tra các khoản chi phí khác;
 6. Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản;
 7. Kiểm tra giá trị tài sản bàn giao cho đơn vị sử dụng;
 8. Kiểm tra tình hình công nợ và vật tư thiết bị tồn đọng.

Để thực hiện các nội dung trên, chúng tôi phải tiến hành các công việc cụ thể sau:

Kế hoạch thực hiện

Chúng tôi dự định tiến hành công việc theo các bước như sau:

 • Bước chuẩn bị
 • Thu thập thông tin và soát xét hoạt động
 • Thực hiện kiểm toán
 • Lập báo cáo kiểm toán
 • Trao đổi thông tin, thống nhất số liệu với Chủ đầu tư, Nhà thầu và các đơn vị có liên quan.

Công việc kiểm toán Báo cáo quyết toán công trình hoàn thành sẽ được tiến hành ngay sau khi chúng tôi được bổ nhiệm là kiểm toán, sau khi Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ tài liệu và yêu cầu.

 

Bước chuẩn bị

 

 • Gặp gỡ Chủ đầu tư
 • Xác định mục tiêu, phạm vi, phương thức tiến hành
 • Thu thập thông tin chung về công trình
 • Thảo luận sơ bộ với Chủ đầu tư
 • Soát xét sơ bộ Báo cáo quyết toán công trình
 • Lập kế hoạch kiểm toán chung
 • Phân công nhiệm vụ trong nhóm kiểm toán
 • Xây dựng chương trình kiểm toán

Thông qua kế hoạch kiểm toán và giới thiệu nhóm kiểm toán với Chủ đầu tư

 

Thu thập thông tin và soát xét hoạt động

 

 • Thu thập tất cả các hồ sơ tài liệu cần thiết cho cuộc kiểm toán
 • Thu thập thông tin thực tế tại văn phòng của Chủ đầu tư
 • Soát xét Hồ sơ dự án

 

Thực hiện kiểm toán

 

 • Soát xét tài liệu, hợp đồng, các văn bản liên quan trình tự thủ tục đầu tư công trình
 • Soát xét các thủ tục đấu thầu xây lắp, mua sắm thiết bị
 • Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của các chi phí xây lắp, thiết bị, chi phí khác
 • Kiểm tra mẫu tại hiện trường (trường hợp đặc biệt)
 • Kiểm tra tổng thể báo cáo quyết toán công trình hoàn thành
 • Làm việc với các nhà thầu và các bên có liên quan để thu thập và củng cố căn cứ

 

Lập Báo cáo kiểm toán

 

 • Tổng hợp các kết quả kiểm toán
 • Xử lý các phát hiện trong quá trình kiểm toán
 • Dự thảo Báo cáo kiểm toán
 • Gửi Báo cáo kiểm toán cho Chủ đầu tư
 • Trao đổi với Chủ đầu tư và các bên có liên quan về số liệu kiểm toán
 • Hoàn thiện Báo cáo kiểm toán và phát hành chính thức

 

Tư vấn hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình

Thông qua việc tìm hiểu, phân tích chúng tôi sẽ tư vấn cho Chủ đầu tư :

 • Tuân thủ các văn bản pháp qui của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư XDCB, phù hợp với pháp luật Việt Nam
 • Xử lý những vướng mắc và tồn đọng liên quan đến việc quyết toán công trình
 • Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Tài chính
 • Tư vấn và cùng Chủ đầu tư bảo vệ Báo cáo quyết toán các công trình hoàn thành trước cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Nhà nước

 

Nhóm nhân viên thực hiện dịch vụ

 

Chất lượng các dịch vụ của chúng tôi luôn đồng nhất và đạt chất lượng cao do các nhân viên chuyên nghiệp có kiến thức và kinh nghiệm được phân công thực hiện công việc. Chúng tôi sẽ lựa chọn một nhóm nhân viên tham gia tư vấn, kiểm toán dựa trên những đánh giá của chúng tôi về yêu cầu của công việc và kinh nghiệm nghề nghiệp của nhóm nhân viên.

 

Với mong muốn được trao đổi với Quý Đơn vị về những kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản chúng tôi cam kết sẽ thông báo thường xuyên cho Quý Đơn vị các nhận xét của chúng tôi trong quá trình thực hiện công việc.

 

Chúng tôi tin tưởng rằng phương pháp tiến hành công việc của nhóm nhân viên chúng tôi sẽ đáp ứng kịp thời và hoàn hảo những mong đợi của Quý Đơn vị đối với một Hãng dịch vụ chuyên ngành kiểm toán và tư vấn.

 

Qui trình thực hiện Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

 

Bước 1: Kiểm tra đánh giá tính pháp lý của Dự án và việc tuân thủ trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình.

 

Để đạt được kết quả cao nhất, việc soát xét được thực hiện theo trình tự:

 

 • Tập hợp, sắp xếp phân loại hồ sơ và tài liệu, kiểm tra và đối chiếu danh mục, nội dung các văn bản pháp lý của toàn bộ công trình.
 • Kiểm tra tính hợp pháp của các Hợp đồng kinh tế giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu và đơn vị khác có liên quan.
 • Kiểm tra sự tuân thủ qui định của Nhà nước về trình tự, thủ tục đầu tư XDCB.

 

Với qui trình kiểm toán này cho phép các kiểm toán viên của chúng tôi đưa ra được ý kiến về tính chính xác, trung thực của các vấn đề trên báo cáo quyết toán vốn đầu tư làm cơ sở cho những ý kiến tư vấn hoàn thiện của chúng tôi.

 

Bước 2: Kiểm tra giá trị quyết toán phần xây lắp các hạng mục công trình và toàn bộ công trình

 

 • So sánh chi phí xây lắp các HMCT với tổng dự toán được duyệt, so với dự toán trúng thầu, xác định và đánh giá nguyên nhân tăng giảm.
 • Kiểm tra chi tiết quyết toán của các hạng mục công trình để đảm bảo rằng các chi phí phát sinh là hợp lý, bao gồm: kiểm tra việc áp dụng đơn giá và chính sách trong XDCB qua từng thời kỳ, kiểm tra khối lượng quyết toán so sánh với thực tế thi công, với hồ sơ trúng thầu, với bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu. Kiểm tra việc áp dụng định mức, đơn giá có phù hợp với các văn bản qui định chung của Nhà nước và các qui định riêng cho công trình.

 

Bước 3: Kiểm tra giá trị quyết toán phần vật tư - thiết bị

 

 • So sánh danh mục, chủng loại giá cả thiết bị với tổng dự toán được duyệt, xác định và đánh giá nguyên nhân tăng giảm.
 • Kiểm tra chi tiết chi phí thiết bị, so sánh đối chiếu với hợp đồng nhập khẩu, chứng từ nhập khẩu, biên bản giao nhận, quyết toán lắp đặt để đảm bảo rằng chi phí thiết bị phát sinh là hợp lý.
 • Kiểm tra sự hợp lý của các chi phí tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản bảo dưỡng, phụ phí ngoại thương, lưu kho bãi…

 

Bước 4: Kiểm tra giá trị quyết toán chi phí khác

 

 • So sánh giá trị của từng loại chi phí khác đã thực hiện với tổng dự toán được duyệt và chế độ hiện hành về quản lý chi phí khác trong đầu tư xây dựng, xác định nguyên nhân tăng giảm.
 • Xem xét các chi phí tính bằng tỷ lệ (%) theo Quy định của Nhà nước như chi phí lập dự án đầu tư, lập BC KTKT, Chi phí thiết kế, Thẩm tra TK – DT, quản lý dự án, lập HSMT và đánh giá HSDT, chi phí Thẩm định, chi phí giám sát ….
 • Xem xét các chi phí khác tính theo định mức, dự toán như chi phí khảo sát, chi phí rà phá bom mìn vật nổ, chi phí kiểm định chất lượng công trình …
 • Xem xét các chi phí khác như đền bù hoa màu, tài sản, di chuyển dân cư …
 • Xem xét các chi phí được tính trên cơ sở dự toán được duyệt như PCCC, môi trường, chi phí vận hành, chạy thử, nghiệm thu bàn giao, đào tạo, … căn cứ theo chứng từ và số chi thực tế.
 • Tổng hợp xác định giá trị phần chi phí khác.

 

Bước 5: Tổng hợp giá trị quyết toán công trình

 

 • Xác định số liệu chênh lệch sau khi kiểm toán so với số liệu quyết toán của đơn vị.
 • Xác định nguyên nhân gây ra chênh lệch.
 • Hoàn thành báo cáo kiểm toán theo nội dung và hình thức được quy định của cơ quan quản lý Nhà nước.

 

Bước 6: Xác định các chi phí không tính vào giá trị công trình

 

 • Giá trị thiệt hại do thiên tai, địch họa và các nguyên nhân bất khả kháng khác không thuộc phạm vi bảo hiểm.
 • Giá trị khối lượng công việc được hủy bỏ theo quyết định của cấp quyết định đầu tư.

 

Bước 7: Xác định giá trị tài sản bàn giao

 

 • Căn cứ kết quả kiểm toán chi phí đầu tư của dự án, xác định giá trị tài sản công trình hình thành sau đầu tư.
 • Tính phân bổ chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và chi phí khác cho các hạng mục công trình theo nguyên tắc:
  • Loại chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn liên quan trực tiếp đến hạng mục công trình nào thì phân bổ toàn bộ cho hạng mục công trình đó.
  • Loại chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và chi phí khác phân bổ theo tỷ lệ vốn của từng đối tượng, từng hạng mục trên tổng số vốn của các đối tượng, các hạng mục;
  •  Loại chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và chi phí khác liên quan đến toàn bộ dự án thì được phân bổ cho tất cả các đối tượng là tài sản cố định theo tỷ lệ phân bổ: Tổng chi phí khác cần phân bổ / Tổng chi phí xây dựng, lắp đặt, thiết bị của dự án, hạng mục công trình.
 • Xác định chi phí đầu tư hình thành tài sản, bao gồm:
  • Chi phí đầu tư hình thành tài sản cố định,
  • Chi phí đầu tư hình thành tài sản lưu động.
 • Xác định giá trị, danh mục tài sản bàn giao cho các đối tượng quản lý đơn vị quản lý, sử dụng.

 

Bước 8:  Kiểm tra nguồn vốn, tình hình công nợ, vật tư thiết bị tồn đọng

 

 • Kiểm tra đối chiếu số vốn đã cấp cho vay, thanh toán, kiểm tra sự phù hợp trong việc sử dụng nguồn vốn so với cơ cấu nguồn vốn
 • Kiểm tra các khoản nợ phải thu, phải trả, căn cứ kết quả kiểm tra chi phí đầu tư được quyết toán, tình hình thanh toán cho các nhà thầu của chủ đầu tư để kiểm tra công nợ tồn tại của dự án
 • Xác định số lượng, chủng loại và giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng.

Nếu công trình đã được cơ quan thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra và có kết luận:

 • Xem xét việc thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra.
 • Kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý các vấn đề tồn tại.

 Xem xét, trình cấp thẩm quyền giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư.

 

Bước 9: Tìm hiểu và đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ

Nghiên cứu Hệ thống kế toán và Hệ thống kiểm soát nội bộ đơn vị đang áp dụng trên 2 mặt tính hiện hữu và tính hiệu quả.

Đánh giá tính hiệu lực của Hệ thống kiểm soát nội bộ;

Đánh giá sự phù hợp của Hệ thống kế toán về các mặt :

 • Hệ thống chứng từ kế toán,
 • Hệ thống tài khoản kế toán đang sử dụng,
 • Hệ thống sổ sách kế toán và phương pháp ghi chép,
 • Tổ chức công tác kế toán.

 

Bước 10: Thảo luận với khách hàng về kết quả kiểm toán

 

Kết quả kiểm toán sẽ được đưa ra thảo luận với Ban lãnh đạo khách hàng cùng các bộ phận liên quan. Mục tiêu trung thực, khách quan và hoàn thiện tối đa luôn đặt ra đối với cuộc kiểm toán này.

 

Một số khách hàng tiêu biểu của công ty:

1. Các công trình, dự án mở rộng, cải tạo, nâng cấp sân bay, nhà ga:

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường CHC, đường lăn và sân đỗ máy bay - CHK Cần Thơ

Tổng CT Cảng HK Việt Nam

Cần Thơ

Dự án mở rộng nhà ga quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Tổng CT Cảng HK Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh

Cải tạo, nâng cấp Sân bay Liên Khương (Đà Lạt)

Cụm cảng HK Miền Nam

Lâm Đồng

Cảng hàng không Rạch Giá (Sân bay Rạch Giá)

Cụm cảng HK Miền Nam

Kiên Giang

Trung tâm điều hành Sân bay Phú Quốc

Cụm cảng HK Miền Nam

Kiên Giang

 

2. Các công trình dự án xây dựng, mở rộng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông, cầu đường bộ, đường nối các huyện, các trung tâm như:

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

Tiểu dự án Xây dựng cầu cạn Pháp Vân kéo dài thuộc Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai III Hà Nội

Ban QLDA Thăng Long

Hà Nội

Tiểu dự án Xây dựng cầu Phù Đổng 2 thuộc Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai III Hà Nội

Ban QLDA Thăng Long

Hà Nội

Dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung (ADB5)

Ban QLDA 1 (PMU1)

Hà Nội

Công trình Đường Quốc lộ 1C đoạn cải tuyến đèo Rù Rì

Sở GT VT Khánh Hoà

Khánh Hoà

Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn 3 tỉnh Phú Yên

Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông Phú Yên

Phú Yên

Đường vào trung tâm hành chính thị xã Thủ Dầu Một

Ban QLDA TP Thủ Dầu Một

Bình Dương

Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương

Ban QLDA TP Thủ Dầu Một

Bình Dương

Đường Bùi Văn Bình

Ban QLDA TP Thủ Dầu Một

Bình Dương

Đường ĐT 744

Ban QLDA Ngành GTVT Bình Dương

Bình Dương

Dự án xây dựng đường nối các huyện miền Tây Nghệ An (QL7-QL48)

Ban QLDA GT Nghệ An

Nghệ An

Dự án đầu tư xây dựng tuyến phía Tây Nghệ An TNA25

Ban QLDA GT Nghệ An

Nghệ An

Công trình Cầu Quảng Phú - huyện Krôngnô - tỉnh Đăk Lăk.

BQLDA GT Đăk Lăk

Đăk Lăk

 

3. Các dự án xây dựng, mở rộng, cải tạo các nhà máy sản xuất như:

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

Nhà máy SX Sorbitol công suất 30.000 tấn/năm

Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Tây Ninh

Tây Ninh

Dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy gạo xuất khẩu Tây Ninh giai đoạn I

Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh

Tây Ninh

Nhà máy chế biến mủ tờ công suất 1000T/năm

Công ty Cao Su Đăk Lăk

Đăk Lăk

Nhà máy chế biến mủ cao su tại Lào

Công ty Cao Su Đăk Lăk

Đăk Lăk

Nhà máy nước Vạn Ninh giai đoạn 1

Công ty CP Công trình Đô thị Vạn Ninh

Khánh Hoà

Nhà máy xi măng Công Thanh

Công ty CP Xi măng

Công Thanh

Thanh Hóa

 

4.Xây dựng, cải tạo các cao ốc, trung tâm thương mại và văn phòng làm việc, nhà khách như:

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

Mở rộng văn phòng B – Nhà khách Tổng Liên đoàn (giai đoạn I)

Văn phòng B – Nhà khách tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hồ Chí Minh

Nhà hàng tiệc cưới, nhà công vụ, khách sạn 3 sao Đăk Lăk

Công ty Cao Su Đăk Lăk

Đăk Lăk

Khách sạn 4 sao quốc tế Đakruco

Công ty Cao Su Đăk Lăk

Đăk Lăk

Trung tâm hoạt động văn hóa thể thao thanh thiếu nhi Kom Tum

Tỉnh đoàn Kom Tum

Kon Tum

Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Gia Lai

Tỉnh đoàn Gia Lai

Gia Lai

Nhà khách tỉnh Đăk Lăk

Văn phòng tỉnh ủy Đăk Lăk

Đăk Lăk

Trung tâm thương mại Phú Riềng, Trung tâm thương mại Bù Nho

Ban QLDA TT thương mại Bù Nho - Phú Riềng

Bình Phước

Khu nhà ở Cán bộ công nhân viên chức Văn Phòng B - Nhà khách Tổng Liên Đoàn tại phường Thạnh Lộc, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng B - Nhà khách Tổng LĐLĐ Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh

Nhà Văn Hóa Lao Động Huyện Nhà Bè, Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp, Quận Tân Phú

Liên đoàn lao động TPHCM

TP.Hồ Chí Minh

 

5.Xây dựng, mở rộng, cải tạo sửa chữa các trụ sở BHXH, trụ sở làm việc ngân hàng, các công trình trụ sở thi hành án dân sự, chi cục thuế  như:

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

Trụ sở Bảo hiểm Xã Hội tỉnh Gia Lai

Bảo hiểm Xã Hội tỉnh Gia Lai

Gia Lai

Trụ sở Bảo hiểm Xã Hội, H. Phú Thiện, T. Gia Lai

Bảo hiểm Xã Hội tỉnh Gia Lai

Gia Lai

Trụ sở Bảo hiểm xã hội Bù Gia Mập

Bảo hiểm Xã Hội tỉnh Bình Phước

Bình Phước

Trụ sở làm việc Ngân hàng NN&PTNT Gia Lai

Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Gia Lai

Gia Lai

Trụ sở Ngân hàng MHB Chi nhánh Móng Cái

Ngân hàng MHB – Chi nhánh Móng Cai

Móng Cái

Dự án Cao ốc Văn phòng Ngân hàng MHB

Ngân hàng MHB- TP Hồ Chí Minh

TP.Hồ Chí Minh

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL - CN Châu Đốc

Ngân hàng MHB

An Giang

Xây dựng trụ sở làm việc Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL - CN Đồng Tháp Mười - tỉnh Long An

Ngân hàng MHB-CN Đồng Tháp Mười

Long An

Cải tạo và sửa chữa Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long

Ngân hàng MHB-Chi nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Cải tạo và sửa chữa Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long - CN Long Phú - Sóc Trăng

Ngân hàng MHB- Chi nhánh Long Phú - Sóc Trăng

Sóc Trăng

Cải tạo và sửa chữa Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long - CN Đồng Nai

Ngân hàng MHB - Chi nhánh Đồng Nai

Đồng Nai

Trụ sở Cục thuế Khánh Hòa

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hoà

Chi Cục thuế Nha Trang

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hoà

Chi Cục thuế Khánh Vĩnh

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hoà

Công trình Trụ sở làm việc cục Thuế T.Bình Dương

Cục thuế tỉnh Bình Dương

Bình Dương

Trụ sở Thi Hành Án Dân Sự các Q. Bình Thạnh,Q.6

Bộ Tư Pháp

TP.Hồ Chí Minh

Trụ sở Thi hành Án Dân Sự huyện Phước Long

Bộ Tư Pháp

Bình Phước

Trụ sở Thi hành Án Dân Sự huyện Đức Huệ, Cần Giuộc, Bến Lức

Bộ Tư Pháp

Long An

 

6.Các công trình xây dựng, cải tạo, mở rộng bệnh viện, trường học, trung tâm y tế như:

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa

BLQCT dân dụng Khánh Hòa

Khánh Hoà

Dự án Y tế nông thôn tỉnh Khánh Hòa (vốn ADB)

Sở Y tế Khánh Hòa

Khánh Hoà

Bệnh viện Đa khoa Chợ Rẫy ( phần mở rộng)

Sở Y tế TP.HCM

TP.HCM

Xây dựng Bệnh viện đa khoa Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Sở Y tế Trà Vinh

Trà Vinh

Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Đăk Lăk

Sở Y tế Đăk Lăk

Đăk Lăk

Bệnh Viện Đa Khoa huyện Krông Ana (Đăk Lăk)

BV Đa Khoa H. Krông Ana

Đăk Lăk

Trường THPT Nguyễn Văn Tiết

Ban QLDA huyện Thuận An

Bình Dương

Trường tiểu học Nguyễn Hiền

Ban QLDA TP.Thủ Dầu Một

Bình Dương

Trường Mẫu Giáo Hoa Mai

Ban QLDA TP.Thủ Dầu Một

Bình Dương

Trường Mẫu giáo Hoa Cúc

Ban QLDA TP.Thủ Dầu Một

Bình Dương

Trường mầm non Hoa Phượng

Ban QLDA TP.Thủ Dầu Một

Bình Dương

Trường mẫu giáo Tuổi thơ

Ban QLDA TP.Thủ Dầu Một

Bình Dương

Phòng khám đa khoa khu vực Phú Mỹ

Ban QLDA TP.Thủ Dầu Một

Bình Dương

Trường tiểu học Đại Phước B- Khối 2 phòng học, Càng Long, Trà Vinh

UBND tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh

Trường tiểu học Càng Long B, T. TH Mỹ Cẩm A

UBND tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh

Công trình Bệnh Viện Đa Khoa Khu vực An Khê - tỉnh Gia Lai

BQL các công trình trọng điểm tỉnh Gia Lai

Gia Lai

Nhà chẩn đoán và điều trị ung thư Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

CTCP Thiết bị Y tế Ung thư - BVĐK Đồng Nai

Đồng Nai

 

7.Dự án tôn tạo, phục hồi khu di tích lịch sử, kết hợp với phát triển du lịch như:

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

Dự án TP Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa làng Sen.

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Nghệ An

Nghệ An

Dự án TP Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa làng Hoàng Trù.

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Nghệ An

Nghệ An

Dự án TP Bảo tồn, tôn taọ khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Nghệ An

Nghệ An

Trung tâm điều hành khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên, Nghệ An

BQLDA Kim Liên, Nghệ An

Nghệ An

 

8. Các dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư như:

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

Đầu tư xây dựng và Kinh doanh công trình Kết cấu Hạ tầng cụm Công nghiệp Tân Hội 1

Công ty CP Đầu tư cụm Công nghiệp Tân Hội

Tây Ninh

Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2

Công ty CP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2

Đồng Nai

Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Trần Quốc Toản

Công ty Xây lắp & vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Đồng Tháp

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Bờ Đông thị xã Hồng Ngự

BQLDA Thị xã Hồng Ngự

Đồng Tháp

Dự án XD cơ sở hạ tầng khu Đường Đệ, Nha Trang

Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hòa

Khánh Hoà

Đường vành đai khu dân cư Hồ Sa Cát

Ban QLDA ngành Cơ sở Hạ tầng nông thôn

Bình Phước

Cột mốc biên giới Việt Nam – Campuchia

Ban Chỉ Đạo Phân Giới Cắm Mốc Việt Nam - Campuchia

Bình Phước

Đường dây và trạm biến áp III-560KVA trung tâm thương mại và KDC Thanh Bình

UBND Tỉnh Bình Phước

Bình Phước

 

9. Các dự án tiêu thoát lũ, sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước, xây dựng hệ thống thuỷ lợi như:

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

Hệ thống kênh đập dâng Pring H. Sơn Hà

BQL các DA ĐT và XD H. Sơn Hà

Quảng Ngãi

Kè chống sạt lở Tà Màn (giai đoạn 1)

TT Phát triển quỹ đất H.Sơn Hà

Quảng Ngãi

Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Liệt Sơn

CT TNHH MTV Khai thác CTR Thuỷ lợi Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Kiên cố và hoàn thiện 03 tuyến kênh cấp I công trình thuỷ lợi Thạch Nham

BQL DA PTNT TH các tỉnh MT- tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Hệ thống cấp nước Di Lăng

BQL HT Cấp nước TTDL

Quảng Ngãi

Đường Tòa án huyện - Cà Tu

TT Phát triển quỹ đất H.Sơn Hà

Quảng Ngãi

Hồ chứa nước Suối Loa xã Ba Thành, huyện Ba Tơ

BQL CÁC DA ĐT&XD Huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi

Hệ thống thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản kết hợp trồng lúa huyện Cầu Kè, huyện Trà Cú, Trà Vinh

Sở NN và PT Nông thôn tỉnh trà Vinh

Trà Vinh

Khách hàng tiêu biểu