Kiểm toán BC tài chính

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính

Công việc kiểm toán được dự kiến thực hiện theo các bước cơ bản sau:

 1. Lập kế hoạch kiểm toán:

Lập kế hoạch là quá trình tìm hiểu về Đơn vị khách hàng, cơ cấu tổ chức, các quy trình kinh doanh chủ yếu và các quy trình báo cáo tài chính, các sự kiện liên quan đến ngành nghề và xu hướng để nâng cao tính hữu hiệu và hiệu quả của cuộc kiểm toán. Đồng thời thời gian biểu thực hiện cuộc kiểm toán và các cuộc họp với công ty khách hàng cũng được lên kế hoạch và gửi cho quý khách hàng.

 1. Đánh giá rủi ro

Các rủi ro tiềm tang, rủi ro kiểm soát có khả năng ảnh hưởng trọng yếu đến tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính được đánh giá trong giai đoạn này.

Giai đoạn này bao gồm cuộc họp với ban kiểm soát và nhân viên tài chính và điều hành của Công ty. Nó cũng bao gồm việc xem xét các tác động báo cáo tài chính phát sinh từ mục tiêu chiến lược, kế hoạch kinh doanh và các khu vực xảy ra rủi ro của Công ty. Trong quá trình đánh giá rủi ro, khả năng có thể xảy ra sai sót có thể dẫn đến một sai sót trọng yếu của báo cáo tài chính được đánh giá trên trên góc độ tổng quan.

 1. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

Để thiết lập một quy trình kiểm toán, tiêu chuẩn chuyên môn đòi hỏi chúng tôi phải hiểu biết về Công ty và môi trường của Công ty, bao gồm hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán. Chúng tôi bắt đầu quá trình này bằng cách đánh giá kiểm soát liên quan đến báo cáo tài chính ở cấp độ tổng thể. Đánh giá này bao gồm các khía cạnh của môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, giám sát, hệ thống thông tin (bao gồm cả công nghệ thông tin) và quy trình báo cáo tài chính. Chúng tôi có hiểu biết về kiểm soát đối với các hoạt động lập báo cáo tài chính như ghi nhận và xử lý các nghiệp vụ. Chúng tôi sử dụng những hiểu biết này để:

 • Xác định các loại sai sót có thể xảy ra;
 • Đánh giá sự thiếu sót của kiểm soát nội bộ có thể làm tăng nguy cơ sai sót trọng yếu; và
 • Thiết kế các thủ tục thử nghiệm kiểm toán phù hợp.
 1. Thực hiện các thủ tục kiểm toán

Phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro của chúng tôi tập trung vào các cơ sở dẫn liệu có khả năng tiềm tàng sai sót trọng yếu. Dựa trên hiểu biết của chúng tôi về Công Ty và kinh nghiệm với các Công ty khác trong cùng nhóm ngành, chúng tôi sẽ thực hiện kết hợp các thủ tục thử nghiệm kiểm soát, thử nghiệm cơ bản và các thủ tục phân tích:

 • Xác nhận số dư và các nghiệp vụ
 • Kiểm tra các khoản mục có giá trị cao, bất thường, các khoản quan trọng khác ,và các khoản được lựa chọn thông qua việc chọn mẫu
 • Các thủ tục tính toán lại, kiểm tra và quan sát
 • Thủ tục phân tích, bao gồm xu hướng, tỷ lệ, và kiểm tra tính hợp lý

Sự tập trung của chúng tôi vào việc lập kế hoạch và hiểu biết về Công ty giúp chúng tôi điều chỉnh các thử nghiệm cơ bản để cuộc kiểm toán hữu hiệu và hiệu quả.

 1. Trao đổi, tổng hợp và soạn thảo Báo cáo kiểm toán
 • Trao đổi với Quý công ty những vấn đề cần xem xét và các bút toán cần bổ sung, điều chỉnh.
 • Tổng hợp và lập Báo cáo kiểm toán dự thảo, trình bày ý kiến của Kiểm toán viên về mức độ trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính gửi Ban lãnh đạo.

Phát hành Báo cáo kiểm toán chính thức và Thư quản lý ghi nhận những vấn đề còn tồn tại về hệ thống kế toán và quản lý của Đơn vị sau khi nhận được phúc đáp của Đơn vị về dự thảo Báo cáo kiểm toán.

Một số khách hàng tiêu biểu: 

TÊN CÔNG TY

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM

Công ty TNHH Toyonaga

Nước ngoài

Tiền Giang

Công ty TNHH Vina Bututmuls

Nước ngoài

Đồng Nai

Công ty TNHH Alsok Việt Nam

Nước ngoài

TP.Hồ Chí Minh

Cty TNHH EMU Việt Nam

Nước ngoài

Khánh Hòa

Công ty Liên doanh MEDEVICE 3S

Liên doanh - có vốn ĐT nước ngoài

Bình Phước

Cty CP Quản lý & XDGT Đăk Lăk

Cổ phần - có vốn Nhà Nước

Đăk Lăk

Cty CP Xây dựng và Giao thông Tây Ninh

Cổ phần - có vốn Nhà Nước

Tây Ninh

Cty CP Vận tải Tây Ninh

Cổ phần - có vốn Nhà Nước

Tây Ninh

Cty VL XD Chất đốt Đồng Nai

Cổ phần - có vốn Nhà Nước

Đồng Nai

Cty CP Chăn nuôi Phú Sơn

Cổ phần - có vốn Nhà Nước

Đồng Nai

Cty CP Khoai mì Nước trong

Cổ phần - có vốn Nhà Nước

Tây Ninh

Cty CP Trà Phí

Cổ phần - có vốn Nhà Nước

Tây Ninh

Cty CP XD&PT Đô thị Tây Ninh

Cổ phần - có vốn Nhà Nước

Tây Ninh

Cty CP Chế biến gỗ Cao Su Đăk Lăk

Cổ phần - có vốn Nhà Nước

Đăk Lăk

Cty Mía đường Tây Ninh

Nhà nước

Tây Ninh

Quỹ tín dụng Cao Su Đăk Lăk

Nhà nước

Đăk Lăk

Cty Cao Su Đăk Lăk

Nhà nước

Đăk Lăk

Cty XSKT tỉnh Đăk Nông

Nhà nước

Đăk Nông

Cty TNHH MTV Thọ Vực

Nhà nước

Đồng Nai

Cty Donafoods

Nhà nước

Đồng Nai

Công ty TNHH Đa Năng

TNHH

Long An

Công ty TNHH Đa Năng (Vũng Tàu)

TNHH

Vũng Tàu

Khách hàng tiêu biểu